Over MuziS

Doelstelling van Stichting MuziS Landerd

Stichting MuziS Landerd heeft ten doel het bevorderen van muzische voordrachten en activiteiten in de gemeente Landerd en omgeving om :

 • te voorzien in de plaatselijke en regionale behoefte op dit gebied
 • bepaalde activiteiten bereikbaar te maken voor een groter publiek in Landerd en omstreken
 • jonge musici een podium te bieden om op te treden.

Bestuur

Het bestuur van MuziS Landerd bestaat uit de volgende personen:

 • Ton van den Boom, Oss, voorzitter , PR, programmacommissie en decorbouw
 • Henriette Wijnakker, Schaijk, penningmeester, programmacommissie en decorbouw
 • Jan de Leur, Schaijk, secretariaat, coördinatie programmacommissie, fotografie en decorbouw
 • Mari Wingens, Schaijk, PR, website, programmacommissie
 • Tineke Velthoven, Schaijk, fondswerving en promotie
 • Ton Visschers, Schaijk, decorbouw
 • Teeja Bogman, Reek, programmacommissie, PR.

ANBI status

 • de stichting kent geen leden.
 • RSIN-nummer:8013.35.462
 • postadres: Adelaar 19, 5348EG Oss
 • De bestuursleden van de stichting MuziS zijn onbezoldigd.
 • In geval van beëindiging van de stichting komt het eventuele saldo ten goede aan het Jeugdcultuurfonds van Noord-Brabant.
 • Bekijk het financieel jaaroverzicht 2017

Abonnementen en toegangsprijzen.
Een jaarabonnement op alle concerten kost € 52,-. Losse kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop online of tel. 0486-462 091 0f 0412-624522) of aan de zaal à €13,-. De toegangsprijs voor kinderen is €2,50. Een kaartje is inclusief een consumptiebon voor koffie of thee tijdens de pauze. Wij stellen het zeer op prijs indien u zich wilt aansluiten bij de ‘Vrienden van MuziS’, waardoor u ons in staat stelt de kwaliteit die we nastreven te blijven bieden. Ook kunt u zich melden als u de programma’s 2 weken van tevoren wilt ontvangen, tegen vergoeding. Op bijgevoegd formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. U kunt dit sturen naar de Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22, 5374CC Schaijk. Het totaalbedrag maakt u over op rekening:NL66RABO 0146355474 t.n.v. Stichting MuziS Landerd te Schaijk.

Aanmeldbrief

Toezenden concert programma
Toezending programma van elk concert
ca. 2 weken tevoren 7,50 euro p.j. Opgave: info@muzis.nl of vul de Aanmeldbrief in.

Alle ‘vrienden van MuziS’ krijgen automatisch het concert programma en het jaarprogramma toegezonden.

Cadeautip

Er bestaan cadeaubonnen waarmee u iemand een of meerdere concerten van MuziS cadeau kunt doen.
Deze bonnen zijn verkrijgbaar bij

Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22 te Schaijk, (tel 0486-462 091)
Aan de kassa bij elk concert
info@muzis.nl