Over MuziS

Doelstelling van Stichting MuziS Landerd

Stichting MuziS Landerd is opgericht in 1992 en heeft ten doel het bevorderen van muzische voordrachten en activiteiten in de gemeente Landerd en omgeving om :

 • te voorzien in de plaatselijke en regionale behoefte op dit gebied
 • bepaalde activiteiten bereikbaar te maken voor een groter publiek in Landerd en omstreken
 • jonge musici een podium te bieden

Bestuur

Het bestuur van MuziS Landerd bestaat uit de volgende personen:

 • Ton van den Boom, Oss, voorzitter
 • Henriette Wijnakker, Schaijk, penningmeester
 • Jan de Leur, Schaijk, secretariaat
 • Mari Wingens, Schaijk, PR
 • Ton Visschers, Schaijk
 • Teeja Bogman, Reek

ANBI status

 • de stichting kent geen leden.
 • RSIN-nummer:8013.35.462
 • postadres: Adelaar 19, 5348EG Oss
 • De bestuursleden van de stichting MuziS zijn onbezoldigd.
 • In geval van beëindiging van de stichting komt het eventuele saldo ten goede aan het Jeugdcultuurfonds van Noord-Brabant.
 • Bekijk het financieel jaaroverzicht 2020

Abonnementen en toegangsprijzen.
Een jaarabonnement op alle concerten kost € 65,-. (Let op; dit jaar zijn dat 6 concerten) Losse kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop online of tel. 0486-462 091 0f 0412-624522) of aan de zaal à €14,50. De toegangsprijs voor kinderen is €3,-. Een kaartje is inclusief een consumptiebon voor koffie of thee tijdens de pauze. Wij stellen het zeer op prijs indien u zich wilt aansluiten bij de ‘Vrienden van MuziS’, waardoor u ons in staat stelt de kwaliteit die we nastreven te blijven bieden. Op bijgevoegd formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. U kunt dit sturen naar de Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22, 5374CC Schaijk. Het totaalbedrag maakt u over op rekening:NL66RABO 0146355474 t.n.v. Stichting MuziS Landerd te Schaijk.

Toezenden concert programma

Alle ‘vrienden van MuziS’ krijgen automatisch het concert programma en het jaarprogramma toegezonden via de mail.

Cadeautip

Er bestaan cadeaubonnen waarmee u iemand een of meer concerten van MuziS cadeau kunt doen.
Deze bonnen zijn verkrijgbaar bij

Penningmeester Henriette Wijnakker, Schutsboomstraat 22 te Schaijk, (tel 0486-462 091)
Aan de kassa bij elk concert
info@muzis.nl